Aktiivinen ikäihminen

Useiden asiakastutkimusten mukaan Menumat on todettu helppokäyttöiseksi palveluksi, joka tukee ikääntyneen asiakkaan omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä kotona sekä kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Menumatin avulla voidaan mahdollistaa kotiateria-asiakkaiden passiivinen odottaminen aktiiviseksi omatoimisuudeksi. Valinnanvapaus ruokien ja ruokailuajan suhteen tukee myös asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Kaikilla näillä asioilla on erittäin suuri merkitys siihen, miten pitkään ikäihminen pystyy ja haluaa asua kotonaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »