Vad är Menumat?

Menumat är ett inhemskt tillväxtföretag som producerar och utvecklar en måltidsservice.

Menumat erbjuder en ny, trygg och lättanvänd måltidsservice för äldre hemmaboende. Äldre personer kan med hjälp av Menumats apparat, antingen självständigt eller med hemvårdarens hjälp, tillaga vid önskad tidpunkt en måltid vald från Menumats mångsidiga matlista.

Menumats service är av bästa kvalitet. Den höga kvaliteten tryggas med en snabb betjäning, kontinuerlig utveckling samt genom att lyssna på kunderna och samarbetspartnerna. Vi samlar kontinuerligt feedback och utvecklar vår service i samarbete med kommunernas hemvård samt social- och hälsobranschens sakkunniga i enlighet med äldre människors behov.

Menumats tjänster stöder äldre personers möjlighet att klara sig självständigt hemma. Det finns för tillfället redan över 1500 nöjda kunder runtom i Finland.

Tag kontakt och fråga mera  »