Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020!

20.12.2019

God Jul och Gott Nytt År 2020!

Menumat kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille oikein hyvää ja tunnelmallista joulua sekä menestyksekästä tulevaa vuotta 2020!

Tänä vuonna olemme lahjoittaneet joulukorttivarat John Nurmisen Säätiölle Itämeren suojeluun. Ilmastonmuutos ja Itämeren tilanne ovat aiheita, jotka puhuttavat suomalaisia. Itämeren tilanne vaikuttaa meihin kaikkiin ja me myös vaikutamme Itämereen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kiihdyttävät Itämeren rehevöitymistä entisestään. John Nurmisen Säätiö vaalii Itämeren perintöä ja suojelee sen tulevaisuutta.


Menumat tackar för det gångna året och önskar alla en riktigt god och stämningsfull jul samt ett framgångsrikt nytt år 2020!

I år har vi donerat julkortsmedlen till John Nurminens Stiftelse för skyddande av Östersjön. Klimatförändringen och Östersjöns situation är teman som berör finländare. Östersjöns situation påverkar oss alla och vi påverkar Östersjön. Klimatförändringen ökar övergödningen i Östersjön ytterligare. John Nurminens Stiftelse skyddar Östersjöns arv och dess framtid.