Muistisairaus, uusi kansantauti?

07.10.2021

Terveellinen ravinto auttaa sekä fyysisessä että henkisessä hyvinvoinnissa.

Väestön ikääntymisen myötä muistisairauksista on tulossa uusi kansantauti sydän- ja verisuonitautien rinnalle. Pohjois-Karjala projektin (vuosina 1972 - 1997) myötä toteutettiin hanke, jossa tavoitteena oli parantaa suomalaisia elintapoja. Kolme asiaa, jota piti karttaa, olivat tupakka, liika suola ja kovat rasvat. Muistisairauksia potevia arvioidaan olevan Suomessa noin 85 000 henkilöä, diagnosoimattomia noin 35 000. Muistisairauksia voidaan ehkäistä varhaisella toteamisella ja jopa kolmannes voidaan ehkäistä muutamalla elintapamuutoksella kuten liikunnalla, terveellisellä ravinnolla sekä aivojumpalla joko opiskelemalla tai vaikka tanssimalla.

Kotiaterioiden merkitys kasvaa, kun ihminen ikääntyy ja jää kenties yksin leskeydyttyään. Yhdelle hengelle päivittäisten aterioiden tekeminen voi tulla haasteelliseksi ja helposti mennään välipalojen syömisen kautta yksipuoliseen ruokailumalliin. Menumatin ateriapalvelu mahdollistaa täysipainoisen sekä monipuolisen ruokatarjonnan kotiin joustavasti. Terveellinen ravinto auttaa sekä fyysisessä että henkisessä hyvinvoinnissa.

Yhteisöllisessä ruokailussa, kuten hoiva- ja palvelukodeissa on monenlaista tapaa tuottaa aterioita. Jos keittiössä on omaa henkilökuntaa, ammattitaito vaikuttaa siihen, miten hyvin huomioidaan ravitsemusasiat ruokalistasuunnittelussa. Hoitohenkilökunnan tekemänä ruoka voi olla hyvää, mutta helposti menee yksipuoliseksi riippuen innostuksesta keittiötyöhön. Menumatin ruokalista yhteisölliseen ruokailuun on suunniteltu ravitsemussuositukset huomioiden.

Kotona etätöissä tai pienissä työpaikoissa eväät ja välipalatyyppinen ruokailu on syöjälle helppo tapa ratkaista lounaspulmat. Työkyvyn sekä muistisairauksien ennaltaehkäisy alkaa jo sillä, että nuoruudessa tulisi pysyä koulutuksessa ainakin 15 ikävuoteen saakka. Aivotyö sekä monipuolinen ruokailu vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Työvuosina rakennetaan pohjaa vanhuuteen ja molemmat sekä henkinen että ruumiillinen hyvinvointi on omissa käsissä oleva keino varmistaa hyvä ja terve vanhuus.


Jaana Korkeila-Långsjö

Kirjoittaja on suomalaisen ruokapalveluyritys Menumat Oy:n myyntijohtaja, ja vastaa työssään kotia-aterioiden, asumispalveluiden ruokatuotteen sekä Rehti Lunssi -konseptin myynnistä.

Menumat Oy - puh. 020 796 1550, s-posti: asiakaspalvelu@menumat.fi