Menumat är också finansiellt en förnuftig måltidsservice

Menumat är en ”nycklarna i hand” -måltidsservice, genom vilken kommunen får alla delar av servicen från samma leverantör. Man sparar in på bland annat transportkostnader samt administrativa- och operativa kostnader. Ibruktagandet av Menumat kräver inte några investeringar av kommunen.

Menumat-servicen har konstaterats spara hemvårdens resurser, varpå de kan riktas på det direkta vårdarbetet av kunder. Servicen kan erbjudas likvärdigt och till ett konkurrenskraftigt pris åt kommunens alla kunder av måltidsservice, oberoende av var de bor eller kundens fysiska skick.

Tag kontakt och fråga mer »