Den behändiga Menumat-anordningen erbjuder lättnad i vardagen

Med hjälp av Menumats lättanvända och säkra serviceanordning, som ger instruktioner genom tal, kan kunden framställa en delikat varm måltid åt sig själv. Serviceanordningens frys är till storleken som ett litet kylskåp, på vilken det finns en liten varmluftsugn. I anordningen ryms 18 matportioner och på portionerna har klart markerats måltidens namn. Dessutom meddelar anordningen genom tal vad för portion det är frågan om, eller vad anordningen för tillfället håller på med.

Från serviceanordningens frys väljer man den måltid man vill äta och lägger den i serviceanordningens varmluftsugn. Ugnen känner igen portionen och tillreder den helt automatiskt. Tillredningen av måltiden tar ca 30 minuter i varmluftsugnen. När måltiden är färdig, meddelar anordningen om detta genom tal. Vid behov kan man även ställa in serviceanordningen på timer, så att måltiden tillreds på en viss tidpunkt. Menumat-serviceanordningen lämpar sig bra också för ett par, eftersom man samtidigt kan värma två måltider i ugnen.

Serviceanordningen försäkrar matens säkerhet, eftersom maten förvaras säkert hemma och värms upp i ugnen till tillräckligt het. Måltidssäkerheten är naturligtvis en viktig del av Menumats service.

Serviceanordningen har i alla kundförfrågningar konstaterats vara lättanvänd, rolig och ger säkerhet, då det alltid finns mat hemma.

Menumat-serviceanordning

Ladda här ner anvisningen för användandet av anordningen - Uppvärmningsanvisning »

Ladda här ner anvisningen för tidsinställd uppvärmning med anordningen - Tidsinställd uppvärmningsanvisning »

Kolla videon på Menumat-måltidsservicens säkerhet (på finska) »


Tag kontakt och fråga mer »