Erfarenheter av Menumat-servicen

Vi vill ha en betydande del av det dagliga goda näringsintaget av våra kunder. Vi samlar kontinuerligt in respons och lyssnar noga på önskemål som vi får av våra kunder. Nedan delar vi med oss erfarenheter av Menumat från anhöriga och en kund, samt berättar varför mången är så nöjda med vår service.

“Pappa är min mammas anhörigvårdare. Både handlandet och matlagningen fungerade bra ända tills pappa bestämde sig för att avstå från sin bil. Utredning över vårdhemsplatser hade redan gjorts tills vi fann Menumats måltidsservice. Nu tar matlagningen inte för mycket av min pappas krafter och dessutom får den mångsidiga matlistan mina föräldrar att äta två varma och hälsosamma måltider per dag. Användandet av servicen är lättsam, för stadens hemvård gör beställningarna. Menumat har möjliggjort att pappa och mamma kan båda ännu bo tillsammans hemma.”
- Anhörig Mika Hellman 51, Esbo

“Maten har bra smakat och aldrig blivit oäten. Nu är det här så fantastiskt, när man får välja tiden för en måltid då, när det råkar passa för en själv!”
- Kund Reino, Pyttis


"Tack för en bra service och smakliga måltider :) Det är lätt att beställa från er nätbutik och man får i lugn och ro fundera hemma vilka måltidshelheter man vill beställa. Som anhöriga är vi också nöjda med de berikade rätterna och måltidernas näringsinnehåll."
- Anhörig Sinikka Virsunen 54, Äänekoski

Kundbelåtenhet – undersökta resultat

Kundernas belåtenhet med Menumat-servicen är mycket viktigt för oss. Enligt ett flertal undersökningar, uppskattar våra kunder bl.a. följande saker i Menumat-servicen:

  • Maten är högklassig och delikat
  • Urvalet är mångsidigt och omfattande
  • Man får alltid fritt välja vad och när man äter
  • Det finns alltid mat hemma
  • Serviceanordningen är oerhört lättanvänd
  • Utmärkt kundservice och närvaro
  • Servicen underlättar också anhörigvårdarens vardag


En aktiv äldre person och rätt näringsintag

Menumat är en lättanvänd service, som stöder äldre personers initiativförmåga, handlingskraft samt att man klarar sig självständigt hemma. Rätt och tillräcklig näring hör för en äldre hemmaboende person, till de viktigaste förutsättningarna att upprätthålla handlingskraften.

Med hjälp av Menumat ändras livet hemma för måltidsservicens kund, från att passivt vänta på måltidsservice till aktivt initiativtagande. Valfriheten både angående maträtterna och tiden för en måltid stöder uppfyllandet av kundens självbestämmanderätt. Erfarenheter har visat att själv valda måltider äts med större sannolikhet, varpå en äldre persons tillräckliga dagliga näringsintag försäkras. Det väsentliga med en meningsfull måltid är också det, att kunden kan äta då han/hon själv vill och är hungrig. Alla dessa saker har en mycket stor inverkan på, hur länge en äldre person kan och vill bo hemma. Med bra och rätt sorts näring kan man förebygga nedsatt handlingskraft och förtidigt behov av vård.

Ta kontakt och fråga mer om vår service »